Uchwała nr 56/2005

Uchwała Nr   56 /2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  6 października 2005 roku

 

 

w sprawie zmian w dofinansowaniu ze środków własnych Uczelni zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art.62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 23 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na zwiększenie dofinansowania ze środków własnych Uczelni zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego o 0,2 mln zł do wysokości wkładu własnego 10,5 mln. zł
 według następującego harmonogramu:

a)      2005 rok  – 0,1 mln zł ,

b)      2006 rok –   0,6 mln.zł,

c)      2007 rok –  9,8 mln.zł.

 

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka