Uchwała nr 42/2005

Uchwała Nr  42/2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 września 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kredytu  w rachunku bieżącym

 

Na podstawie §31 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zmianę umowy nr KC/RB/30/2004 z dnia 14.04.2004 r. zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 29.03.2005 r.  z Kredyt Bank S.A. Oddział w Kielcach o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 3 mln. zł polegającą na zwiększeniu limitu kredytu do wysokości 6 mln. zł do dnia 31 października 2006 roku. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka