A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 55/2005

Uchwała  Nr  55/2005 

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 września 2005 roku

 

w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Zakładu Informatyki w Filii

 

 

       Na podstawie § 12 ust. 4  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Senat wyraża zgodę na utworzenie Międzywydziałowego Zakładu Informatyki w Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.