Uchwała nr 54/2005

Uchwała  Nr  54/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 września 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

 

       Na podstawie §83 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład Odwoławczej  Komisji  Dyscyplinarnej dla Studentów na okres do końca kadencji Senatu, następujące osoby:

1.       dr Ewa Braziewicz– przewodnicząca

2.       dr Stanisław Dróżdż

3.       dr Andrzej Kozieja

4.       dr Elżbieta Zając

5.       Tomasz Krajkowski

6.    Piotr Janiec

7.       Katarzyna Zielińska

 

§2

 

Obsługę administracyjną Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów prowadzi Dział Spraw Studenckich.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka