Uchwała nr 53/2005

Uchwała  Nr  53/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 września 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

 

       Na podstawie §83 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład  Komisji  Dyscyplinarnej dla Studentów na okres do końca kadencji Senatu, następujące osoby:

 

 1.  prof. dr hab.  Marek Kątny– przewodniczący

 2.  dr Janusz Detka

 3.  dr Kazimiera Dyrda

 4.  dr Ryszard Stefański

 5.  dr inż. Paweł Plaskura

 6.  Paweł Sobota

 7.  Iwona Rycąbel

 8.  Paweł Czupryński

 9.  Łukasz Kowalski

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  prowadzi Dział Spraw Studenckich.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka