Uchwała nr 51/2005

Uchwała  Nr  51 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia   29 września 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Senackiej Komisji  Statutowej

 

 

       Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład  Senackiej Komisji Statutowej, następujące osoby:

 

  1. prof. dr hab. Wiesław Caban – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Anna Grochulska 
  3. prof. Janusz Król
  4. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
  5. prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski
  6. dr Zdobysław Kuleszyński
  7. dr Rafał Pawłowski
  8. mgr Liliana Czyż

 

 

§2

 

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.    

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka