Uchwała nr 47/2005

Uchwała  Nr  47/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 września  2005 roku

 

w sprawie powołania  przewodniczącego Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

 

       Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyborów powołuje prof. dra hab. Mieczysława Markowskiego  na przewodniczącego stałej Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu  i Finansów na okres do końca kadencji Senatu.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka