A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 45/2005

Uchwała  Nr  45 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 września   2005 roku

 

w sprawie powołania sekretarza Senatu

 

 

       Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyboru powołuje na sekretarza Senatu,  na okres do końca kadencji Senatu, prof. dra hab. Marka Ruszkowskiego .

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.