Uchwała nr 44/2005

Uchwała  Nr  44 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 września  2005 roku

 

w sprawie powołania  Komisji skrutacyjnej Senatu

 

 

       Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyboru powołuje na  członków Komisji skrutacyjnej  Senatu,  na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

1.       dr Alicja Giermakowska

2.       dr Małgorzata Kwaśniewska

3.       dr Rafał Pawłowski

4.       mgr Anna Chrobot

 

§2

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka