A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

 Uchwała Nr 46/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016,
w tym liczbę  miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych oraz planowaną liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania: