A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 32/2005

Zarządzenie Nr   32/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 6 lipca 2005 roku

 

w sprawie uchylenia zarządzenia  nr 5/95 z dnia 16 stycznia 1995 roku w sprawie przekazywania dochodów uzyskanych z opłat czynszowych sklepików znajdujących się na terenie akademików. 

 

            Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Traci moc zarządzenie rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 stycznia 1995 roku w sprawie przekazywania dochodów uzyskanych z opłat czynszowych sklepików znajdujących się na terenie akademików.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski