Uchwała nr 38/2005

Uchwała  Nr  38/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  23 czerwca 2005 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności  w  Wydziale  Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim,  na kierunku  historia.

 

 

Na podstawie § 31 ust.2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się od roku akademickiego 2005/2006 w ramach kierunku   historia  specjalność - „historia z historią wojskowości”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka