Uchwała nr 36/2005

Uchwała Nr 36/ 2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 23 czerwca 2005 roku

 

w sprawie nadania doktoratu honoris causa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 

Na podstawie art. 5 i art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Senatu Nr 15/2004 z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ze zm.  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Wydziału Humanistycznego Senat Uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi, uczonemu o bardzo wybitnych osiągnięciach naukowych, a przy tym o niekwestionowanym etosie naukowym.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka