A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 35/2005

Uchwała  Nr  35/2005

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  23  czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

       Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.)  uchwala się, co następuje :

 

§1

 

 

Senat postanawia wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o utworzenie „Wydziału Nauk o Zdrowiu” oraz z wnioskiem o przekształcenie „Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu” w „Wydział Pedagogiczny i Artystyczny”.

 §2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.