Uchwała nr 33/2005

Uchwała  Nr  33 /2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 maja 2005 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty  kredytu  przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Na podstawie §31 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

 

§1 

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zmianę umowy  ( nr 25/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zawartej z Bankiem PKO s.a I Odział w Piotrkowie Trybunalskim ) o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym   w wysokości 1 mln zł polegającą na  przedłużeniu terminu spłaty kredytu do dnia 31 maja 2006 r.

Kredyt przeznaczony jest na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej bieżącej   działalności  statutowej.

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka