Uchwała nr 28/2005

Uchwała Nr  28/2005

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2005/2006

 

     

 

 

 Na podstawie art.48 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Limity przyjęć na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2005/2006 określa załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

Załącznik  do Uchwały Nr   28  /2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia  2005 roku.

 

 

Limity przyjęć na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe w roku akademickim 2005/2006

 

 

Kierunek studiów

studia

studia

studia

 

dzienne

zaoczne

wieczorowe

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY

1. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

   1/ studia magisterskie jednolite

      - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

30

 

-

      - zarządzanie informacją

30

90

-

      - biblioteki szkolne i publiczne

30

 

-

2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

-

30

-

2. Filologia

   1/ filologia angielska (studia licencjackie)

40

-

40

   2/ filologia germańska (studia licencjackie)

40

-

25

   3/ filologia rosyjska (studia magisterskie)

45

-

-

   4/ filologia rosyjska z elementami języka rosyjskiego biznesu (studia magisterskie)

 

 

30

 

   5/ filologia rosyjska z elementami translatoryki (studia magisterskie)

 

 

 

   6/ język rosyjski biznesu (studia licencjackie)

45

-

-

   7/ język rosyjski biznesu (studia magisterskie uzupełniające po licencjacie)

 

-

 

45

 

-

3. Filologia polska

   1/ studia magisterskie jednolite

130

100

-

   2/ studia licencjackie

-

30

-

   3/ studia licencjackie dla absolwentów studiów wyższych z uprawnieniami do nauczania w szkole

 

-

 

30

 

-

4. Historia

   1/ studia magisterskie jednolite

120

120

-

   2/ studia licencjackie

-

60

-

   3/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

-

30

-

WYDZIAŁ  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1. Biologia

   1/ studia licencjackie

100

100

-

   2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

      - biologia ogólna

60

50

-

      - biologia środowiskowa

60

 

-

2. Chemia

   1/ studia magisterskie jednolite

90

-

-

   2/ studia licencjackie

40

50

-

   3/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

30

40

-

3. Fizyka

   1/ studia magisterskie jednolite

80

-

-

4. Geografia

   1/ studia licencjackie

100

100

-

   3/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

140

45

-

5. Informatyka

   1/ studia licencjackie

60

72

-

6. Matematyka

   1/ studia licencjackie

120

80

-

   2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie    

60

80

-

7. Ochrona środowiska

   1/ studia licencjackie

60

80

-

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

    1/ studia magisterskie jednolite 

20

-

-

    2/ studia licencjackie

30

30

-

2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

    1/ studia magisterskie jednolite 

50

50

-

3. Fizjoterapia

    1/ studia licencjackie

100

100

-

    2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie  (rekrutacja pod warunkiem zgody MENiS)

 

50

 

100

 

-

4. Malarstwo

    1/ studia licencjackie

15

-

-

5. Pedagogika

   1/ studia magisterskie jednolite

      - pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

100

75

-

      - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

100

75

-

      - rewalidacja z terapią pedagogiczną

75

50

-

      - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkol-

 

 

 

        na z terapią pedagogiczną

100

50

-

   2/ studia licencjackie ze specjalnością zintegrowana    edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

 

 

100

 

 

-

 

 

-

   3/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

      - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkol-

 

 

 

        na z terapią pedagogiczną

-

200

-

      - pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

-

100

-

      - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

-

175

-

      - rewalidacja z terapią pedagogiczną

-

30

-

      - pedagogika ogólna

-

100

-

      - pedagogika szkolna i środowiskowa

-

75

-

      - nauczanie języka angielskiego

-

-

75

6. Pielęgniarstwo

   1/ studia licencjackie

100

-

-

   2/ studia licencjackie 2-letnie

-

100

-

   3/ studia licencjackie 2,5-letnie

-

60

-

   4/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

50

100

-

7. Położnictwo

   1/ studia licencjackie

25

100

-

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA  I  ADMINISTRACJI

1. Ekonomia

    1/ studia licencjackie

110

110

-

    2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

160

240

-

2. Politologia

    1/ studia magisterskie jednolite

100

100

-

    2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

-

100

-

3. Zarządzanie i marketing

   1/ studia licencjackie

200

250

-

   2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

      - dla własnych absolwentów

180

220

 

      - dla absolwentów innych uczelni

-

200

-

 

FILIA  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1. Filologia

   - filologia angielska

40

-

60

2. Filologia polska

   1/ studia magisterskie jednolite

120

100

-

3. Historia

    1/ studia magisterskie jednolite

120

60

-

4. Stosunki międzynarodowe

    1/ studia licencjackie

90

150

-

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1. Ekonomia

    1/ studia licencjackie

      - informatyka finansowo-bankowa, zastosowanie informatyki w ekonomii, marketing, ubezpieczenia, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, skarbowość     i podatki

 

120

 

200

 

-

       - agrobiznes, marketing i zarządzanie w gospodarce żywnościowej, ekonomika agrobiznesu  z informa-tyką stosowaną, ekologia i ochrona środowiska

 

 

 

100

 

 

200

 

 

-

2. Pedagogika

   1/ studia magisterskie jednolite

300

300

-

   2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

-

150

-

   3/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie (po  WSP w Mysłowicach)

 

-

 

300

 

-

   4/ studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów wyższych szkół oficerskich

 

-

 

50

 

-

3. Socjologia

   1/ studia licencjackie

120

120

-

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka