A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 32/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów wyższych 
w roku akademickim 2013/2014

  

Na podstawie § 159 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się,
co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2013/2014 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania: