Uchwała nr 23/2005

Uchwała  Nr  23 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 marca 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 34/2002 Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie powołania  składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

     

 Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1.       Odwołuje się z członka Odwoławczej  Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujące osoby:

-          Patryka Więcława

-          Ewelinę Dajcz

-          Marcina Kmieciaka

 

 

2.       Na skutek dokonanych zmian osobowych §1 uchwały nr 34/2002 Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2002 roku w sprawie powołania składu  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów otrzymuje następującą treść:

                                        

Ӥ1

 

Powołuje się w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na okres do końca kadencji Senat,  następujące osoby:

 

  1. dr Maria Kaczmarkiewicz – przewodnicząca
  2. dr Renata Piasecka
  3. dr Adam Zamojski
  4. dr Jerzy Tyminski
  5. Paweł Pietroń
  6. Paweł Rokita
  7. Maciej Barański ”.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka