A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 22/2005

Uchwała  Nr   22 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 marca 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

       Na podstawie §32 ust. 4  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach powołuje na członków Odwoławczej  Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujące osoby:

1)      Pawła  Pietronia

2)      Pawła Rokitę

3)      Macieja Barańskiego

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.