A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

 

Komunikat Kwestora nr 3/2012 

 

Dotyczy: rozliczeń projektów

 

Zobowiązuje się wszystkich kierowników projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej do podjęcia wszelkich działań prowadzących do szybkiego zwrotu środków pieniężnych, które Uczelnia przeznaczyła na prefinansowanie tych projektów.

 

  KWESTOR
dr Aleksandra Pisarska