Uchwała nr 17/2005

Uchwała Nr 17/2005

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

z dnia  24 marca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem „Politechnika Charkowska”

 

         Na podstawie  art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz.385 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy pomiędzy Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach a Narodowym Technicznym Uniwersytetem „Politechnika Charkowska”  (Ukraina).

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka