Uchwała nr 16/2005

Uchwała Nr 16/2005
Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 marca 2005 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa prorektorowi ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

 

        Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat upoważnia prorektora ds. Filii prof. dra hab. Jerzego Kukulskiego do wystąpienia z wnioskiem do prezydenta Miasta w Piotrkowie Trybunalskim o przedłużenie terminu rozpoczęcia budowy biblioteki na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej   oznaczonej numerami działek 29/3, 26/8 i 30/03 o łącznej powierzchni 0,4095 ha, oddanej Uczelni przez Gminę Piotrków Trybunalski w użytkowanie wieczyste.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka