Uchwała nr 14/2005

Uchwała Nr 14/ 2005


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   24  marca 2005 roku

 

 

w sprawie utworzenia specjalności  na  Wydziale  Matematyczno-Przyrodniczym na kierunkach: geografia, chemia, matematyka i fizyka

 

 

         Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2004/2005 tworzy się:

1)    w ramach kierunku   geografia na studiach zawodowych specjalizacji nauczycielskiej specjalność – „geografia z historią” i „geografia z przyrodą”,

 

2)      w ramach kierunku  chemia na studiach zawodowych specjalizacji nauczycielskiej specjalność – „chemia z biologią”,

 

3)      w ramach kierunku matematyka na studiach zawodowych i magisterskich uzupełniających  specjalność – „ nauczanie matematyki i informatyki”,

 

4)      w ramach kierunku fizyka na studiach magisterskich specjalność – „fizyka z informatyką”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 października 2004 roku.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka