Uchwała nr 12/2005

Uchwała Nr 12/2005
Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   24 marca 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty kredytu

 

 

 

      Na podstawie § 31 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego Kielcach, uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zmianę umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr KC/RB/30/2004 z dnia 09.04.2004 r. w wysokości 3 mln. zł polegającą na przedłużeniu terminu spłaty kredytu do dnia 31 marca 2006 roku. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej. 


§2

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka