Uchwała nr 8/2005

Uchwała  Nr  8 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 lutego 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany składu osobowego Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

    

Na podstawie §32  ust. 4  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach powołuje na członków  Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów następujące osoby:

1.  prof. dr hab. Zbigniew Gazda,

2.  Paweł Pietroń,

3.  Iwona Rycąbel.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka