Uchwała nr 7/2005


Uchwała  Nr  7 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 lutego 2005 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

       Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:


 

1)  prof. dr hab. Stanisław Bryl                    (Wydział Nauk Społecznych w Filii)


2)  dr Mirosława Gawęcka                          (                                             )


3) prof. dr hab.  Bogusław Mucha               (Wydział Filologiczno –Historyczny w Filii )


4) dr hab.  Józef Smoliński                          (                                                         )


5) dr  Ryszard Stefański                               (Wydział Zarządzania i Administracji)


6) dr Kazimierz Rawłuszko                         (                                                   )


7) dr  Jolanta Dzieniakowska                      (Wydział Humanistyczny)


8) dr  Stanisław Cygan                                (                               )


9) dr  Zdzisław Stoliński                            (Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu)


10) dr Małgorzata Kwaśniewska                (                                     „                 )


11) dr  Jadwiga Barga-Więcławska             (Wydział  Matematyczno-Przyrodniczy)


12) dr  Barbara Gawdzik                            (                                 „             )           


13) dr Rafał Pawłowski                              (Studium WF i Sportu)


14) Maciej Barański                                   (student)


15) Tomasz Krajkowski                             (student)

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka