A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała  Nr   12 /2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

 

       Na podstawie § 108 ust. 1 pkt 5 i ust. 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej dr hab. Pawła Soroki.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania: