Szukaj w BIPie
Zamknij

Uchwała Nr 19/2011

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz wyboru jej przewodniczącego

 

 

Na podstawie § 81 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję Statutową w składzie następującym:

 

1)      prof. Wiesław Caban,

2)      prof. Jacek Semaniak,

3)      prof. Janusz Król,

4)      prof. Sławomir Koziej,

5)      prof. Monika Szpringer,

6)      prof. Barbara Barszcz,

7)      dr Andrzej Pawlik,

8)      dr Janusz Detka,

9)      dr Tadeusz Szperna,

10)  dr Wiesław Rogalski,

11)  dr Rafał Pawłowski,

12)  mgr Janina Pierścińska.

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na przewodniczącego Komisji Statutowej prof. Wiesława Cabana.

 

§ 3

 

Świadczenie pomocy prawnej Komisji Statutowej powierza się:

1)      mec. Romanowi Wołowcowi,

2)      mec. Marcinowi Wrońskiemu.

 

§ 4

 

1.      Traci moc obowiązującą uchwała nr 54/2008 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z 24 września 2008 roku w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Statutowej.

2.      Z chwilą utraty mocy obowiązującej uchwały, o której mowa w ust.1, dotychczasowa Senacka Komisja Statutowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

Liczba wyświetleń strony: 2283
Data utworzenia: 2012-11-27 13:14:08 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka