Szukaj w BIPie
Zamknij

Uchwała Nr 14/2011

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie zmiany składu oraz wyboru przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla  Nauczycieli Akademickich

 

       Na podstawie art. 143 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.), § 66 ust.2 pkt 16 oraz § 155 ust.2 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

  1. Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje następujących członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich:

1)      prof. Janusz Jarosiński,

2)      prof. Barbara Barszcz,

3)      prof. Wojciech Turski.

 

  1. Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje następujących członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich:

1)                prof. Irena Fudali,

2)                prof. Janusz Łuszczyński,

3)                prof. Andrzej Felchner.

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na okres do końca kadencji Senatu prof. Janusza Łuszczyńskiego.

 

§ 3

 

Uwzględniając zmiany wynikające z § 1 i § 2 niniejszej uchwały, skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich jest następujący:

 

1)     prof. Janusz Łuszczyński – przewodniczący,   

2)    prof. Marek Przeniosło – zastępca przewodniczącego,

3)     prof. Dariusz Adamczyk,

4)     prof. Irena Fudali,

5)     prof. Stanisław Bień,

6)     prof. Edward Opaliński,

7)     prof. Zdzisław Stoliński,

8)     prof. Andrzej Felchner,

9)   dr Grażyna Legutko,

10)   dr Dariusz Rogut,

11)   dr Witold Sokała,

12)   dr Piotr Winczewski,

13)   dr Grażyna Wiraszka,

14)   Mateusz Pawlusiński,

15)   Paweł Sobota.

 

 

§4

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich prowadzi Dział Kadr.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba wyświetleń strony: 2482
Data utworzenia: 2012-11-27 13:14:08 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka