A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 34/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27 maja 2010 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego i drugiego stopnia tworzy się w ramach kierunku filologia polska specjalność filologia polska z dziennikarstwem.

2.      Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia tworzy się w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność śpiew estradowy.

3.      Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się w ramach kierunku pedagogika specjalność edukacja dla bezpieczeństwa.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania: