A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Akty prawne dotyczące zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych