A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 4/2005

Uchwała  Nr  4 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 stycznia 2005 roku

 

w sprawie zakładów w Instytucie Nauk Politycznych

 

 

 

       Na podstawie §20 ust. 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na istnienie w dotychczasowej formie Zakładu Socjologii  i Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, niespełniających wymogów przewidzianych w § 20 ust. 2 Statutu Uczelni.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.