Uchwała nr 2/2005

UCHWAŁA Nr  2 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  20 stycznia 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody nabycie przez Uczelnię prawa własności  nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5

 

Na podstawie  art. 48 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 12 września  1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zmianami) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uczelni wyraża zgodę nabycie na prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, dla której urządzona jest księga wieczysta KW 72179, a do której Uczelnia posiada w  prawo użytkowania wieczystego .

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka