Uchwała nr 1/2005

UCHWAŁA Nr  1/ 2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  20 stycznia 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie z środków własnych Uczelni zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budynek „G” Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie   art. 48 ust. 10 ustawy z dnia 12 września  1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zmianami) oraz § 31 ust. 2 pkt 23 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na dofinansowanie z środków własnych Uczelni zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budynek „G” Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego w kwocie 10,3 mln zł w latach 2005 – 2006 r. w następującym podziale:

 

a) w 2005 r.  kwota  1,890 mln zł,

b) w 2006 r. kwota   8,410 mln zł.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka