Uchwała  Nr 91/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 
w Kielcach

 z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2008 rok

 

            Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2008 rok. Plan rzeczowo - finansowy Uczelni na 2008 rok z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka