Uchwała Nr 85/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów  

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                                   o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 12) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Zarządzania i Administracji tworzy się od  roku akademickiego 2009/2010  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie logistyka.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka