Uchwała Nr 82/2008

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Staszowie

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat tworzy z dniem 1 grudnia 2008 roku zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Staszowie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka