Uchylona uchwałą nr 7/2016

Zmienione uchwałą Nr 6/2013, 28/2013

 

Uchwała Nr 80/2008

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  w Kielcach, wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Głównej  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru ankiety studenckiej oceniającej pracę nauczyciela akademickiego  przeprowadzonej w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 66 ust. 1 i § 141 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat zatwierdza wzór arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, wzór arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Głównej  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzór ankiety studenckiej oceniającej pracę nauczyciela akademickiego  przeprowadzonej w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiące załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka