Uchwała Nr 78/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze zwrotu nakładów poniesionych przez Uczelnię na nieruchomości zabudowanej

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 2  pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr  164, poz. 1365 z późn. zm.), § 66 ust. 1, ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uzyskane środki finansowe ze zwrotu nakładów poniesionych przez Uczelnię na nieruchomości zabudowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 zostaną przeznaczone na inwestycje i remonty w domach studenckich, działalność dydaktyczną prowadzoną przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim oraz inwestycje i remonty w budynkach dydaktycznych oraz inwestycje i remonty  w domach studenckich.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka