Uchwała Nr 76/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 16 oraz § 155 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

 

1)     prof. Wioletta Kamińska – przewodnicząca,

2)     prof. Marek Przeniosło – zastępca przewodniczącej,

3)     prof. Dariusz Adamczyk,

4)     prof. Stanisław Bień,

5)     prof. Janusz Jarosiński,

6)     prof. Edward Opaliński,

7)     prof. Zdzisław Stoliński,

8)     prof. Wojciech Turski,

9)     dr Grażyna Legutko,

10) dr Dariusz Rogut,

11) dr Witold Sokała,

12) dr Piotr Wilczewski,

13) dr Grażyna Wiraszka,

14) Mateusz Pawlusiński,

15) Paweł Sobota.

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich prowadzi Dział Kadr.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka