Uchwała Nr 75/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 16) oraz § 173 ust. 2 pkt 2) i ust. 4  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1)     dr Ewa Braziewicz – przewodnicząca,

2)     dr Małgorzata Kwaśniewska – zastępca przewodniczącej,

3)     prof.  Monika Szpringer,

4)     dr Wiesław Rogalski,

5)     dr Roman Starz,

6)     dr Ryszard Stefański,

7)     dr Tadeusz Szperna,

8)     Agnieszka Durlik,

9)     Ewa Janic,

10) Iwona Jurkowska,

11) Eliza Kowalska,

12) Agnieszka Połeć,

13) Piotr Sabat,

14) Michał Żuber.

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  prowadzi Dział Spraw Studenckich.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka