Uchwała Nr 73/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Oceniającej

 

 

Na podstawie § 139  ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Odwoławczej Komisji Oceniającej następujące osoby:

 

1)      prof. Regina Renz – przewodnicząca,

2)      prof. Edward Nalepa,

3)      prof. Krzysztof Bracha,

4)      prof. Stanisław Bryl,

5)      prof. Andrzej Felchner,

6)      prof. Marianna Janion,

7)      prof. Lesław Krwawicz,

8)      prof. Janusz Łuszczyński,

9)      prof. Bożena Matyjas,

10)  prof. Zdzisław Migaszewski,

11)  prof. Ewa Nowak,

12)  prof.  Jerzy Stamirowski,

13)  prof. Maciej Szargot,

14)  prof. Edward Wilczkowski,

15)  prof. Lucyna Wiśniewska – Rutkowska,

16)  prof. Maria Żurek.

 

 

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną Odwoławczej Komisji Oceniającejprowadzi Dział Kadr.

 

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą uchwała Nr 45/2007, Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, z dnia 31 maja z 2007 roku w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka