Uchwała Nr 72/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Uniwersyteckiej Komisji  ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami

 

 

Na podstawie § 139  ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami następujące osoby:

 

1)      prof. Janusz Król – przewodniczący,

2)      prof. Zbigniew Antoszewski,

3)      prof. Mirosław Babiarz,

4)      prof. Barbara Gierszewska,

5)      prof. Andrzej Malarewicz,

6)      prof. Jan Pałyga,

7)      prof. Józef Stępak,

8)      prof. Elżbieta Trafiałek.

 

 

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich  Zatrudnionych poza Wydziałami prowadzi Dział Kadr.

 

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą uchwała Nr 63/2005, Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, z dnia 27 października 2005 roku w sprawie powołania składu Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych Poza Wydziałami.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka