Uchwała Nr 71/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek

 

 

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1)     prof. Wiesław Caban,

2)     prof. Danuta Hombek,

3)     prof. Marek Kątny,

4)     dr Małgorzata Markowska,

5)     dr Tadeusz Szperna,

6)     mgr Anna Chrobot,

7)     dr Henryk Suchojad – z głosem doradczym.

 

§ 2

 

Obsługę administracyjna  Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek prowadzi Wydawnictwo Uniwersytetu.

 

§ 3

 

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.    

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka