Uchwała Nr 70/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą

 

 

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach          w wyniku wyboru powołuje na członków Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i współpracy z Zagranicą, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1)     prof. Barbara Barszcz,

2)     prof. Janusz Braziewicz,

3)     prof. Stanisław Głuszek,

4)     prof. Barbara Greszczuk,

5)     prof. Danuta Hombek,

6)     prof. Bartłomiej Jaśkowski,

7)     prof. Teodora Król,

8)     prof. Tadeusz Kuder,

9)     prof. Kazimierz Luciński,

10) prof. Zygmunt Matuszak,

11) prof. Jadwiga Muszyńska,

12) prof. Andrzej Szplit,

13) dr Marzena Marczewska,

14) dr Anna Słoń,

15) dr Marek Świeca,

16) dr Henryk Suchojad – z głosem doradczym.

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną  Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą prowadzi Dział Nauki.

 

§ 3

 

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.     

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka