Uchwała Nr 69 /2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

 

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach          w wyniku wyboru powołuje na członków Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich , na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1)     prof. Janusz Król,

2)     prof. Ryszard Kuriata,

3)     prof. Zygmunt Matuszak,

4)     prof. Jacek Semaniak,

5)     dr Marzena Marczewska,

6)     dr Małgorzata Markowska,

7)     dr Mirosław Rutkowski,

8)     dr Anna Słoń,

9)     dr Tadeusz Szperna,

10) dr Barbara Zbroińska,

11) mgr Irena Tośta,

12) mgr Bożena Zakrzewska,

13) Ewa Stelmach.

§ 2

 

 

Obsługę administracyjną  Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich prowadzi Dział Nauczania.

 

§ 3

 

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.    

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka