Uchwała Nr 68/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Filii

 

 

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Senackiej Komisji ds. Filii, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1)     prof. Anna Grochulska,

2)     prof. Ryszard Kuriata,

3)     dr Wiesław Rogalski,

4)     dr Tadeusz Szperna,

5)     Agnieszka Krupa,

6)     Agnieszka Pabich.

 

§ 2

 

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.    

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka