Uchwała Nr 67/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

 

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach     w wyniku wyboru powołuje na członków Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1)      prof. Barbara Barszcz,

2)      prof. Janusz Braziewicz,

3)      prof. Stanisław Głuszek,

4)      prof. Zbigniew Gazda,

5)      prof. Anna Grochuska

6)      prof. Bartłomiej Jaśkowski,

7)      prof. Marek Kątny,

8)      prof. Sławomir Koziej,

9)      prof. Janusz Król,

10)  prof. Teodora Król,

11)  prof. Kazimierz Luciński,

12)  prof. Jerzy Mądrawski,

13)  prof. Jadwiga Muszyńska,

14)  prof. Grażyna Nowak-Starz,

15)  prof. Marek Pajek,

16)  prof. Władysław Szczepański,

17)  dr Ewa Braziewicz,

18)  dr Barbara Gawdzik,

19)  dr Marzena Marczewska,

20)  dr Wiesław Rogalski,

21)  dr Mirosław Rutkowski,

22)  dr Anna Słoń,

23)  dr Marek Świeca,

24)  mgr Anna Chrobot,

25)  mgr inż. Andrzej Opoka,

26)  dr Henryk Suchojad -  z głosem doradczym,

27)  dr Leonard Owczarek – z głosem doradczym.

 

§ 2

 

Obsługę administracyjną Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów prowadzi Biuro Organizacyjno – Prawne.

 

 

 

§ 3

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.    

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka