Uchwała Nr 63/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia przez Senat wzoru sztandaru i wzoru logo Filii

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat zatwierdza wzór sztandaru i wzór logo Filii w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka