A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 61/2008

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie międzywydziałowej jednostki organizacyjnej - Studium Pedagogicznego

 

 

Na podstawie § 36 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na zniesienie międzywydziałowej jednostki organizacyjnej - Studium Pedagogicznego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania: